Xavier De Maesschalck, Notaris te Oostende

 

Xavier De Maesschalck

Notaris te Oostende

Waarom een vennootschap oprichten?

Los van alle beschouwingen die eigen zijn aan elke vennootschapsvorm afzonderlijk, kan men stellen dat er 4 fundamentele motieven pleiten voor het oprichten van een vennootschap: