Xavier De Maesschalck, Notaris te Oostende

 

Xavier De Maesschalck

Notaris te Oostende

Wie is de oprichter?

In de bv en in de cv hebben alle partijen bij de oprichtingsakte automatisch de hoedanigheid van oprichter.

In de nv daarentegen kunnen bepaalde partijen bij de oprichtingsakte onder strikte voorwaarden niet beschouwd worden als oprichters, doch slechts als gewone inschrijvers op aandelen, waardoor zij de oprichtingsaansprakelijkheid vermijden.

 

Aansprakelijkheid van de oprichters

Zowel in de nv, de bv als de cv heeft de wetgever een aantal gevallen voorzien waarin de oprichters persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Een voorbeeld daarvan is het faillissement, uitgesproken binnen de drie jaar na de oprichting, indien blijkt dat het maatschappelijk kapitaal bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar.

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .